شتاب‌دهنده‌ی ۵
برای آن‌هایی که مرز نمی‌شناسند

این مرکز شتاب‌دهی به دنبال کارآفرینان و ایده‌پردازان خلاقی است که مرزها را درنوردیده و رویاهای خود را در دنیای واقعی محقق ساخته‌اند. اگر شما نیز از آن دسته مردان و زنانی هستید که فکرشان در میان مرزهای خود ساخته محصور نشده است، ‌می‌توانید برای بهره‌منده از خدمات شتاب‌دهنده‌ی پنج با ما همراه شوید.


به ما بپیوندید
 
 

با خدمات شتاب‌دهنده‌ی پنج
آشنا شویداین ویدیوی کوتاه در قالب موشن گرافیک، شما را با خدماتی که مرکز شتاب‌دهنده‌ی پنج به استارت‌آپ‌ها و کارآفرینان خلاق ایرانی ارایه می‌دهد، آشنا می‌کند.

مربیان این مرکز

سیداحمدرضا دانش

رسانه و تبلیغات


روزنامه‌نگار
فارغ‌التحصیل رسانه

احمدرضا تهرانی

توسعه کسب و کار


مجری صدا و سیما
فارغ‌التحصیل رسانه

مرتضی حسینی

رسانه و تبلیغات


دکتری کارآفرینی
رییس دانشگاه سروش

محمدصادق عرب

رسانه و تبلیغات


دکتری کسب وکار مدیرعامل سایت تابناک

همکاران شتاب‌دهنده‌ی ۵