مرکز شتاب‌دهنده‌ی پنج


تا موفقیت، همراه با استارت‌آپ‌های ایرانی

یکی از عوامل کلیدی در تحقق اهداف کسب وکارهای نوپا سازوکار ورود و مدل توسعه در افکار عمومی از طریق رسانه‌های عمومی و خصوصی و در فضای مجازی است. با توسعه‌ی فضای کسب‌وکار در رقابت بی‌نظیر کنونی، موفقیت از آن گروه‌هایی است که در بخش‌های مختلف یک کسب‌وکار مزیت رقابتی دارند. این شتاب‌دهنده می‌کوشد تا با همراهی استارت‌آپ‌ها در حوزه‌ی تبلیغات و رسانه در کنار توسعه‌ی برند، ایجاد فرصت‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای لازم را در جهت تحقق اهداف کسب‌و کارهای نوپا در اختیار آنان قرار دهد.


تماس با ما