حسن محمدی

رسانه و تبلیغات


خبرنگار تیم مذاکره‌کننده‌ی هسته‌ای
فارغ‌التحصیل روابط بین‌الملل

سیدمیلاد حسینی

توسعه کسب و کار


مدیر کسب و کار
در حوزه خودرو و صنایع وابسته

هومن حسن‌زاده

رسانه و تبلیغات


مجری صدا و سیما
فارغ‌التحصیل مدیریت

احسان محمدی

توسعه کسب و کار


مدیر کسب و کار
در حوزه فناوری اطلاعات

علیرضا امیدوند

برندینگ


روزنامه‌نگار
فارغ‌التحصیل مدیریت

حسین ربانی غریبی

رسانه و تبلیغاتدکتری مدیریت فرهنگی

فاطمه قدیمی

رسانه و تبلیغات


مدیر روابط عمومی حوزه شهری
دکتری علوم ارتباطات

محمدصادق عرب

رسانه و تبلیغات


دکتری کسب وکار
مدیرعامل سایت تابناک

الهام کزازی

توسعه کسب و کارمدیر کسب و کار در حوزه گردشگری

احمدرضا تهرانی

رسانه و تبلیغات


مجری صدا و سیما
فارغ‌التحصیل رسانه

مرتضی حسینی

رسانه و تبلیغات


دکتری کارآفرینی
رییس دانشگاه سروش

سیدمحسن حسینی

برندینگ


فارغ‌التحصیل دانشگاه هنرهای زیبا
دانشگاه تهران

وحید باقری

رسانه و تبلیغاتسردبیر تابناک استان‌ها

هادی اسماعیلی

برندینگ


فارغ‌التحصیل مدیریت اجرایی
مدیرعامل شرکت هنر پویا

مصطفی زمانیان

توسعه کسب و کار


دکتری خط‌مشی‌گذاری

سیداحمدرضا دانش

رسانه و تبلیغات


روزنامه‌نگار
فارغ‌التحصیل رسانه از دانشگاه سوره

علی لنگرودی

برندینگ


دکتری رسانه
وکیل دادگستری

محمد مجددی

رسانه و تبلیغاتمدیرعامل شرکت آزمایش آنلاین

مهرناز تجدد

رسانه و تبلیغات


دکتری رسانه
مدیرارتباطات ورسانه اتاق‌بازرگانی بین‌الملل

صدرا باباخانی

توسعه کسب و کارمدیرعامل شرکت نام‌آوران شریف

مصطفی امیری

رسانه و تبلیغاتمدیرعامل شرکت ایران سامانه

مصطفی دولتی

رسانه و تبلیغاتمدیرعامل کانال صرفا جهت اطلاع

کمال ذاکری

برندینگطراح و گرافیست

سهیل رضانژاد

برندینگ


‌‌
دکتری ارتباطات

محمد طادی

رسانه و تبلیغات


مولف کتب تخصصی
مدرس دوره‌های موفقیت

علی عربگل

برندینگ


‌‌

علی اسمعیل‌زاده

رسانه و تبلیغاتدکتری رسانه و فعال بانکی

حسام خواجوی

برندینگ


دکتری فلسفه
مدیریت در حوزه ارتباطات